Nabożeństwa majowe

baner_kapliczkaJak odmawiać nabożeństwa majowe:

1. Gromadzimy się codziennie wieczorem  od 30 kwietnia począwszy, w celu odmówienia  cząstki Różańca lub Litanii czy innych modlitw  do Najświętszej Panny w Kościele, przed  krzyżem lub kapliczką przydrożną. 2. Ofiarowujemy Najświętszej Pannie jakiś kwiat  duchowy w każdym dniu maja (może to być np.  postanowienie związane z pomocą bliźnim).

3. Odczytujemy rozważania o Maryi, nad którymi  każdy powinien się w następnym dniu  zastanowić.


Litania Loretańska do Najświętszej Maryi Panny

 

Kyrie, elejson.Chryste elejson. Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas.Chryste wysłuchaj nas
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami.
Święta Panno nad pannami, módl się za nami.
Matko Chrystusowa, módl się za nami.
Matko Kościoła, módl się za nami.
Matko łaski Bożej, módl się za nami.
Matko nieskalana, módl się za nami.
Matko najczystsza, módl się za nami.
Matko dziewicza, módl się za nami.
Matko nienaruszona, módl się za nami.
Matko najmilsza, módl się za nami.
Matko przedziwna, módl się za nami.
Matko dobrej rady, módl się za nami.
Matko Stworzyciela, módl się za nami.
Matko Zbawiciela, módl się za nami.
Panno roztropna, módl się za nami.
Panno czcigodna, módl się za nami.
Panno wsławiona, módl się za nami.
Panno można, módl się za nami.
Panno łaskawa, módl się za nami.
Panno wierna, módl się za nami.
Zwierciadło sprawiedliwości, módl się za nami.
Stolico mądrości, módl się za nami.
Przyczyno naszej radości, módl się za nami.
Przybytku Ducha Świętego, módl się za nami.
Przybytku chwalebny, módl się za nami.
Przybytku sławny pobożności, módl się za nami.
Różo duchowna, módl się za nami.
Wieżo Dawidowa, módl się za nami.
Wieżo z kości słoniowej, módl się za nami.
Domie złoty, módl się za nami.
Arko przymierza, módl się za nami.
Bramo niebieska, módl się za nami.
Gwiazdo zaranna, módl się za nami.
Uzdrowienie chorych, módl się za nami.
Ucieczko grzesznych, módl się za nami.
Pocieszycielko strapionych, módl się za nami.
Wspomożenie wiernych, módl się za nami.
Królowo Aniołów, módl się za nami.
Królowo Patriarchów, módl się za nami.
Królowo Proroków, módl się za nami.
Królowo Apostołów, módl się za nami.
Królowo Męczenników, módl się za nami.
Królowo Wyznawców, módl się za nami.
Królowo Dziewic, módl się za nami.
Królowo wszystkich Świętych, módl się za nami.
Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta, módl się za nami.
Królowo wniebowzięta, módl się za nami.
Królowo różańca świętego, módl się za nami.
Królowo rodziny, módl się za nami.
Królowo pokoju, módl się za nami.
Królowo Polski, módl się za nami.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
 

K. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.

W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się. Panie, nasz Boże, daj nam, sługom swoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała,  i za wstawiennictwem Naświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Antyfona

Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

Modlitwa św. Bernarda

Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony, do Ciebie, o Panno nad pannami i Matko, biegnę, do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. W. Amen.

Pieśni na nabożeństwo majowe

 

CHWALCIE ŁĄKI UMAJONE

Chwalcie łąki umajone,

góry doliny zielone, Chwalcie cieniste gaiki, źródła i kręte strumyki. Co igra z morza falami, w powietrzu buja skrzydłami chwalcie z nami Panią świata, Jej dłoń nasza wieniec splata. Ona dzieł Boskich korona, nad anioły wywyższona. Choć jest Panią nieba ziemi, nie gardzi dary naszymi. Wdzięcznym strumyki mruczeniem, ptaszęta słodkim kwileniem, i co czuje i co żyje, niech z nami sławi Maryję.
PIEŚNIĄ WESELA WITAMY

Pieśnią wesela witamy, O Maryjo miesiąc Twój. My Ci z serca cześć składamy, Ty nam otwórz łaski zdrój. W tym miesiącu ziemia cała, Życiem, wonią, wdziękiem lśni, Wszędzie Twoja dźwięczy chwała, Gdy majowe płyną dni. Słońce maja niech osuszy, Z każdych oczu smutku łzę, Rosa łaski w każdej duszy, Niech obmyje grzechu rdzę, I dla wszystkich niech zaświta, Twej miłości błogi raj, Całej ziemi niech zawita, O Maryjo śliczny maj. Każde serce niech uczuje, Że mu świeci litość Twa, Niech się cieszy, niech dziękuje, że Cię Matkę w niebie ma. A za krótki maj na ziemi, Poświęcony Twojej czci, Daj nam w niebie ze świętymi, Wieczną chwałę śpiewać Ci.

 

Залишити відповідь