Місії парафіяльні

z19517224IH,Pomnik-Jezusa-Chrystusa-Krola--Swiebodzin-Молитва перед святою місією

Боже, наш Отче, Ти так полюбив світ, що послав свого Сина, щоб відновити узи любові, зірвані з Тобою через гріх людей. Сьогодні, ведений тією ж любов’ю, Ти хочеш нам послати Його в слові місіонерів.

Вчини милостиво, щоб наш розум визнав в Ньому вищу істину, воля – єдиний шлях, а серце – найглибший сенс і міцну радість життя. Допоможи нам прийняти Його Особу всім своїм єством, врешті-решт, Він назвав Себе не тільки Істиною, але й Дорогою і Життям, і прийшов, щоб наповнити не тільки наш розум, волю і серце, але й все наше життя і вічність.

Щоб в нашій парафії не було жодного, хто залишився б глухим до Його Слова і закритий на дію Його любові і благодаті. Хай допоможе кожному з нас Свята Місія знайти найбільший скарб, якого світ дати не може: серцям – спокій совісті, сім’ям – любов і гармонію, парафії – єдність і передсмак Твого Царства, Церкви – нові благословення.

Святий Духу, через якого діє Отець і в якому зустрічається з нами Син, віднови наші серця і обличчя нашої парафії заради великої слави Пресвятої Трійці. Через Христа, Господа нашого. Амінь.

MODLITWA PRZED MISJĄ ŚWIĘTĄ

Boże, nasz Ojcze, który tak umiłowałeś świat, że zesłałeś swego Syna, aby odnowił więź miłości z Tobą, zerwaną przez grzech ludzi, dziś tą samą miłością powodowany, pragniesz nam Go posłać w sło­wie misjonarzy.

Spraw łaskawie, aby nasz umysł uznał w Nim najwyższą prawdę, wola – jedyną drogę, a serce – najgłębszy sens i najtrwalszą radość życia. Pomóż nam przyjąć Jego Osobę całym swoim jestestwem, wszak nazwał się nie tylko Prawdą, ale Drogą i Życiem, a przyszedł wypełnić nie tylko nasz umysł, wolę i serce, lecz całe nasze życie i wieczność.

Oby w naszej parafii nie było nikogo, kto pozostałby głuchy na Jego Słowo i oporny na działanie Jego miłości i łaski. Oby misja święta każdemu z nas pomogła znaleźć największy skarb, którego świat dać nie może: sercom pokój sumienia, rodzinom miłość i zgodę, parafii jedność i przedsmak Twojego Królestwa, Kościołowi nowe błogosławieństwa.

Duchu Święty przez którego działa Ojciec i w którym spotyka się z nami Syn, odnów nasze serca i oblicze naszej parafii na większą chwałę Trójcy Przenajświętszej. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

(powyższą modlitwę należy odmawiać  każdego dnia)

Залишити відповідь