Щаслива та, що повірила.

images

Потрійне благословіння, записане в Євангелії від св. Луки, вимови­ла на адресу Марії св. Єлизавета, мати Йоана Хрестителя. В її словах з’ясовується правда про достойність і вивищення Марії.

Благословенна між жінками

Слова ці означають, що Марія була вибрана з-поміж усіх жінок на землі, аби отримати особливе благословін­ня, Божу ласку. Що цікаво, Св. Письмо вживає подібне визначення щодо ще двох жінок, які зустрічаються в Старо­му Заповіті: Яел, яка описана в Книзі Суддів та Юдити, що є головною ге­роїнею Книги, названої її ім’ям. Обі ці жінки зробили схожий вчинок: вбили вождів недружніх військ, які загрожу­вали Іудеям.

А отже, слова “благословенна ти між жінками”, звернення до цих двох бі­блейських постатей, передбачають, що Марія є Тією, яка принесла зцілення своєму людові. Це звернення мусив знати автор Годинок на честь Непороч­ного Зачаття Найсвятійшої Марії Діви, оскільки ми знаходимо в них таку дум­ку, направлену до Марії: “Юдит смиренномудра, з ворогом воюєш, від тяжкої неволі Свій народ рятуєш”.

Про яку неволю йдеться? Очевидно про неволю гріха. Заслуги Марії в цьо­му відношенні не обмежуються тіль­ки народженням Спасителя. Сягають глибше. Марія є Тією, яку Бог зберіг від первородного гріха, – Непорочно По­чата, “повна милості”. У свою чергу, її співробітництво з Божою милістю, по­кора, цілковита віддача Богові, спричи­нили, що залишилася вільною від гріха впродовж всього свого життя. Тому та­кож названа “новою Євою”. Біблейська Єва через первородний гріх відвернула­ся від Бога, занурюючи у владі зла ціле людство. Марія залишилася вірною і таким чином дала початок відкупле­ного людства. Привілею Непорочного Зачаття удостоїлася (дивлячись хроно­логічно) перед Відкупленням – на силі заслуг Христа, які були передбачені в одвічних Божих планах.

Благословенний плід Твого лона

“Так, Бога вразила покора Марії, і зна­йшла в Нього милість (Лк. 1, ЗО). І так стала Матір’ю Бога, образом і взірцем Церкви, обрана з числа народів, щоб отримати від Господа благословення і передати його цілій людській роди­ні. Цим благословенням є саме Ісус Христос. То Він є джерелом милості, якою Марія була наповнена від пер­шої хвилини свого існування. З вірою прийняла Ісуса і з любов’ю дала Його світу” – говорив папа Бенедикт XVI під час розважання перед молитвою Ангел Господній 8 грудня 2006 р. Та повнота благословення, яку отримала Марія, випливає також з її тісного об’єднання з Христом. Зауважмо, що Єлизавета не говорить “благословенний Твій син”, але “благословенний плід Твого лона”. Цей другий вислів підкреслює тісний зв’язок, який панує між Марією і Хрис­том, Втіленим Словом.

Благословенна яка повірила

Якщо Марія є “повною благодаті” а також “благословенною між жінками”, то слова “щаслива та, що повірила”, по­казують повноту правди про Марію. “Благодаті повна, при ангельському благовіщенні означає дар Бога самого; віра Марії, яку проголошує Єли­завета при відвідуванні, вказує на те, як Діва-назаретянка відповіла на цей дар” – писав Іван Павло II в енцикліці Redemptoris Mater. Підкреслює також, що Марія явила Богові в цьому момен­ті повну “покору віри” – через доскона­ле смирення волі і розуму довірилася Богові цілком. Відповіла Йому цілим своїм людським “я”. Цей момент став початком її паломництва віри – довгої життєвої дороги, під час якої Бог підда­вав її щораз більшим випробуванням, -аж врешті стала на Голгофі під хрестом Сина. “Через цю віру Марія досконало з’єднана з Христом в Його виснаженні” -підсумував Іван Павло II (КМ 18). Тоді то з хреста упали слова Христа, які від­крили нашим очам правду про Марію: ” Ось Мати твоя”. Через віру і єдність з Христом Марія стала Матір’ю Церкви і кожного з нас.

Залишити відповідь