ЛІТАНІЯ ДО СЕРЦЯ ІСУСА

images

Серце Ісуса, списом пробите, поми­луй нас (пор. Йо. 19,34) – співаємо щоденно у червневій літанії. Разом зі св. Павлом Апостолом зазирнімо до відкритого Серця Спасителя, щоб по­бачити там, чим є Широта, Довгота, Ви­сота і Глибина, та пізнати любов Христа котра перевищує всіляке знання, щоб ми були наповнені цілою Божою По­внотою (пор. Еф. З, 18-19).

ШИРОТА:

«Все передав Мені Отець мій» (Мт. 11, 27).

Серце Ісуса, з котрого в повні все ми отримали…

Бог бачив, що все, що створив, було добре (пор. Бут. 1). Отож у створення кожної речі і кожного життя тхне Він цілу повноту своєї любові: хоче, щоби існувало усе, що є, забезпечує своє створіння в те, чого воно потребує, по­дивляє його та збагачує. Незлічені ан­гельські хори в небі, мільярди людей на землі, велика кількість різновидів звірів і рослин, тамуючі подих в грудях могутні творіння неживої природи -цього всього Бог хотів і це все включив в план своєї доброти до розумних ство­рінь. І хоч до життя вистачили би Земля і Сонце, один вид зернових, кілька ви­дів звірів та рослин, однак Бог створив аж так потужний світ. Це є знак Його безмежної доброзичливості до людини – улюбленого створіння. З тієї повноти всі ми отримали…

ДОВГОТА:

«Любов ніколи не переминає» (ІКор. 13,8),

«Бог є любов’ю» (ІЙо. 4, 8. 16). Серце Ісуса, одвічне прагнення сві­ту…

Як довго існує Завжди Існуючий, так довго все обдаровує своєю любов’ю. «Вибрав нас перед створенням світу (…), з любові призначив (…)для себе» (Еф 1, 4-5). Кожен з нас заіснував у часі. Знаємо дату свого народження, пам’ятаємо дату народження дітей, близьких. Але те, що вже ми отримали, від початку нашого життя, незмінно та одвічно існувало в Серці Бога. Він вибрав нас перед заснуванням світу. Отож кожне створіння обдаровуване любов’ю з так давна, як з давна існує Бог, тобто – від завжди. Історія любові є набагато довша від моєї історії. Одві­чне прагнення світу…

ВИСОТА:

«Так Бог полюбив світ, що Сина сво­го Єдинородного дав, щоб кожен, хто в Нього вірує, не загинув, але мав життя вічне» (Йо 3,16).

Серце Ісуса, джерело життя та свя­тості…

Всяка любов має своє джерело в од­вічному житті Пресвятої Трійці: Отця в Духові Святому обдаровуючого усім Сина і Сина в Духові Святому який від­дає усе Отцю. Отож любов це повне об­дарування собою – Божеством. І власне такою любов’ю Бог любить створіння. Він дав Сина. Син дав життя. І надалі дає. І має намір неустанно обдаровувати собою у вічному щасті – у небі. Кожна хвилина нашого життя є нам дана Бо­гом, навіть та, в котрій з причини гріха відходимо від Нього. Все отримуємо з висоти. Любов має один принциповий напрямок – вертикальний: з верху в низ. Напрямок горизонтальний (один одному) існує на стільки, на скільки включений є в той перший вимір. В нас є стільки любові, скільки є в нас Ісуса. Джерело життя і святості…

ГЛИБИНА:

«Як Мене полюбив Отець, так і Я вас полюбив. Витривайте в моїй любові»(Йо. 15,9).

Серце Ісуса, палаюче вогнище любо­ві…

Час, котрому все підпорядковане і ко­трий все нищить, нічого не може вчи­нити своєму Господу, Бог є понад і поза часом. Вічність вимірюється не стільки нескінченним плином часу (час в ній не існує), скільки нескінченним проник­ненням в Боже життя – в Любов. Якщо пізнавання улюбленої людини щораз більше нас захоплює, спонукає до об­даровування її зростаючою любов’ю, народжує радість і щастя, а кожна на­ступна зустріч збагачує нас та впро­ваджує в новий світ пізнання, то тим більше зустріч з Ісусом, котрий буде для нас цілу вічність палаючим вогни­щем любові.

«Тому (…), котрий міццю діючою в нас може вчинити нескінченно більше ніж те, про що ми просимо чи розуміємо, Йому слава в Церкві і в Ісусі Христі по всі покоління на віки вічні! Амінь» (Еф. З, 20-21). Так… Багато є біблійного змісту в кожному закликові Літанії до Ісусового Серця. Отож вибери собі, Дорогий Читачу, один заклик та відшукай
в Святій Книзі його значення, а тоді твоя молитва літанією не тільки перестане бути втомлюючою, але навіть наповнить твоє серце  прагненням зустрічі  з Господом.”

О.Войцех Мілішкєвіч.

 

ЛІТАНІЯ ДО СЕРЦЯ ІСУСА

Господи, помилуй! Христе, помилуй! Господи, помилуй! Христе, почуй нас! Христе, вислухай нас! Отче Небесний, Боже, помилуй нас! Сину, Відкупителю світу, Боже, Духу Святий, Боже,помилуй нас!

Серце Ісуса, Сина Предвічного Отця, (Мт. 16.16) помилуй нас!

Серце Ісуса, в лоні Матері Діви Святим Духом утворене (Мт.1.20.)помилуй нас!

Серце Ісуса, зі Словом Божим суттєво з’єднане (Йо.1.14;Кол.2.9) помилуй нас!

Серце Ісуса, безмежної величі,(Мт.25.31.) помилуй нас!

Серце Ісуса, Святине Божа (Йо.2.21.)

Серце Ісуса, Храме Всевишнього,(Євр.9.12.)

Серце Ісуса, Доме Божий і Брамо неба,(Бут.28.17;Йо.1.12)

Серце Ісуса, палаюче Вогнище любові,(Лук.12.49;Еф.2.4.)

Серце Ісуса, справедливості й любові Скарбнице,(Євр.1.9.)

Серце Ісуса, доброти і любові повне,(Лук.18.19.Тит.3.4)

Серце Ісуса, чеснот усяких бездонна Глибінь,(Од.22.1;Флп.4.7-9)

Серце Ісуса, всякої слави найдостойніше,(Од.5.12-14)

Серце Ісуса, Царю та Єднання всіх сердець,(Євр.2.8)

Серце Ісуса, в якому всі скарби мудрості та знання,(Кол.2.3)

Серце Ісуса, в якому перебуває вся повнота Божества,(Кол.2.9)

Серце Ісуса, яке Отець Собі дуже вподобав,(Мт.17.5)

Серце Ісуса, з повноти якого всі ми отримали,(Йо.1.16)

Серце Ісуса, одвічне прагнення світу, (Бут.49.26;Йо. 12.22)

Серце Ісуса, терпеливе й багате милосердям,(2Сол.3.5)

Серце Ісуса, щедре для всіх, які до тебе взивають,(Бут.10.12)

Серце Ісуса, Джерело життя і святості,(Іс.12.3;Йо.7.37)

Серце Ісуса, Покуто за гріхи наші,(1Йо.2.2)

Серце Ісуса, зневагою переповнене,(ПлЄр.3.30)

Серце Ісуса, за провини наші скрушене,(Іс.53.5)

Серце Ісуса аж до смерті слухняне(Фил.2.8)

Серце Ісуса, списом пробите,(Іс.53.5;Йо. 19.34)

Серце Ісуса, Джерело всякої втіхи,(2Кор.1.3)

Серце Ісуса, Життя і Воскресіння наше,(Йо.14.6;Кол.1.20)

Серце Ісуса, Мир і Поєднання наше,(Еф.2.16;Кол.1.20)

Серце Ісуса кривава Жертво за грішників (1Йо.2.2;Євр.2.14)

Серце Ісуса, Спасіння тих. хто на Тебе уповає (Ді.4.12;Євр.9.28)

Серце Ісуса . Надіє тих, хто в Тобі вмирає,(1Сол.4.15;Тит.3.7)

Серце Ісуса, Насолодо всіх Святих,(Од.19.7)

Агнче Божий, що береш гріхи світу,   Господи, прости нас!

Агнче Божий, що береш гріхи світу,   Господи, вислухай нас!

Агнче Божий, що береш гріхи світу,   Господи, помилуй нас!

С: Ісусе, тихий і сумирний серцем.

В.: Зроби наші серця подібними до Твого

МОЛІМОСЯ.

Всемогутній, вічний Боже! Поглянь на Серце Твого Наймилішого Сина й на відшкодування за гріхи, які Він Тобі складає від імені грішників. Змилуйся над тими, хто просить Твого милосердя прости їх в Ім’я Твого Сина, Ісуса Христа, Котрий з Тобою і Святим Духом живе і є на віки вічні. Амінь.

 

 

АКТ ПРИСВЯЧЕННЯ ЛЮДСЬКОГО РОДУ ПРЕСВЯТОМУ СЕРЦЮ ГОСПОДА ІСУСА

О Ісусе наймиліший, відкупителю людського роду, поглянь на нас, що покірно припадаємо до підніжжя Твого вівтаря. Ми Твоя власність і Тобі хочемо належати.

Ось, сьогодні кожен з нас віддається Твоєму Пресвятому Серцю, щоб ще міцніше з’єднатися з Тобою. Багато людей Тебе зовсім не знають, багато відвернулось від Тебе, погордувавши Твоїми заповідями. Змилуйся над ними всіма, о Ісусе Всемилостивий, і притягни всіх до Свого Пресвятого Серця.

Господи! Будь Царем для нас усіх: не тільки для вірних, які ніколи не віддалялися від Тебе, а й для тих марнотратних синів, які від Тебе відійшли.

Вчини, щоб вони якомога швидше повернулися до дому Отця і не загинули від злиднів і голоду.

Царюй над тими, яких ввели в оману помилкові погляди чи роз’єднала ворожнеча; приведи їх до пристані правди та єдності віри, щоб якнайшвидше стала одна вівчарня й один Пастир. Дай, Господи, Своїй Церкві повну свободу. Дай всім народам лад і спокій. Вчини,щоб по всій землі,від краю до краю,лунав один голос:

Слава Божественному Серцю, через яке прийшло нам спасіння, Йому честь і слава навіки. Амінь.

 

 

 

 

 

 

Залишити відповідь