Молитва “Отче наш” – Молитва Господня.


massage-molitvaОТЧЕ НАШ… – НАЙДОСКОНАЛІША З МОЛИТОВ

Раз якось Він молився в якомусь місці, і, як закін­чив, сказав до Нього один із Його учнів: «Господи, навчи нас молитись, як і Йоан навчав своїх уч­нів». А Він до них промовив: Коли ви молитесь, кажіть: «Отче, нехай святиться ім’я Твоє; не­хай прийде царство Твоє!» (Лк. 11:1-2).

Таким чином святий апостол і євангеліст Лука розповідає, як Ісус Христос навчив Своїх учнів молитися Отче наш… Ця молитва є також в Євангелії від Матвія (Мт. 6:9-13).

Отче наш…, яку називають Молитвою Го­сподньою, має свою досконалість від Автора, а Ним є не звичайна людина чи ангел, лише сам Ісус Христос, наш Господь.

Молитва Господня – найвеличніша зі всіх, тому що містить все те, про що ми повинні про­сити, – як те, що відноситься до Бога (три перші прохання), так і те, про що молимося у зв’язку з нами самими та нашими ближніми (чотири ос­танні прохання).

Починаємо від звернення до Бога як нашого Отця, щоб таким чином, будучи Його названими дітьми, висловити нашу любов та довіру до Ньо­го, а також отримати Його прихильність і мило­сердя.

І хоча Бог є як в небі, на землі, так і всюди, до­даємо що єси на Небесах, щоб ми могли брати участь у спогляданні нескінченної могутності та величі Бога, який сяє найпрекраснішим блиском в Своїх небесних ділах, та водночас щоб ми пам’ятали, що саме про небесні блага ми переду­сім повинні просити Бога.

У першому проханні Отче наш…Нехай свя­титься Ім’я Твоє – просимо, щоб святе ім’я Бога було відоме всім і всіма славилось серцем, сло­вами і добрими вчинками.

У другому проханні – Нехай прийде Царство Твоє – ми просимо, щоб Бог царював над нами і над всіма людьми через Свою благодать, а в су­спільстві і над народами – через Свій закон, ко­трий виконуватиметься і шануватиметься повсе­людно тут, на землі, щоб ми стали вірними учас­никами Його вічної слави на Небесах.

У третьому проханні – Нехай буде воля Твоя як на Небі, так і на землі – просимо, аби, йдучи за прикладом ангелів і святих на Небесах, душі, які покутують у чистилищі та люди на землі ви­конували в усьому з любов’ю волю Бога.

У четвертому проханні – Хліб наш насущний дай нам сьогодні – ми просимо, щоб Бог дав нам духовний хліб, тобто все необхідне для нашого духовного життя, особливо євхаристійний хліб, а також матеріальну поживу і все необхідне для підтримання життя нашого тіла.

У п’ятому проханні – І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим -просимо Бога, щоб пробачив нам гріхи, які ми здійснюємо проти Нього і простив заслужену кару за гріхи, як і ми пробачаємо нашим вину­ватцям зневаги та кривди, які вони нам чинять.

У шостому проханні – І не введи нас у спокусу – визнаючи свою слабкість, звертаємось до Бога у молитві, щоб звільнив нас від спокус або при­наймні підтримав нас допомогою Своєї благода­ті, завдяки якій ми переможемо спокуси.

Бог дозволяє нас спокушати, щоб ми визнали свою слабкість, й аби піддати випробуванням нашу відданість, та щоб ми, перемагаючи споку­си під впливом дії благодаті, практикували чес­ноти, і таким чином отримали заслуги для вічно­го життя. Однак, Бог ніколи не дозволяє нас спо­кушати понад міру, тобто більшою мірою, ніж ми здатні винести з допомогою благодаті.

У сьомому проханні – Але визволи нас від лука­вого – передусім просимо про те, щоб Бог визво­лив нас від духовного зла, яким є гріх і остаточно від диявола, котрий штовхає нас до поганого, а та­кож від інших форм зіпсуття, принаймні тих, які могли б бути для нас приводом до скоєння гріха.

Слово Амінь в кінці Отче наш… означає: не­хай станеться так, як просимо, що одночасно підкреслює нашу віру в обітниці Бога.

Залишити відповідь